transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantification of process-based N2O emissions in soil

Författare och institution:
Tobias Rütting (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Ronald J Laughlin (-); Christoph Müller (-)
Publicerad i:
Joint European Stable isotope User Meeting,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Markvetenskap
Nyckelord:
Nitrous oxide, stable isotope, 15N, N cycle
Postens nummer:
112289
Posten skapad:
2010-02-15 16:40
Posten ändrad:
2010-12-17 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007