transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Borders of Responsibility

Författare och institution:
Göran Duus-Otterström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Normative Implications of the Conceptual Turn, 1-2 mars, Roskilde,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Postens nummer:
112281
Posten skapad:
2010-02-15 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007