transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From a Club to a Bureaucracy: JAA, EASA, and European Aviation Regulation

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); B. Guy Peters (-)
Publicerad i:
Journal of European Public Policy, 16 ( 2 ) s. 337-355
ISSN:
1350-1763
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Theories of institutionalisation tend to focus on organizational factors to understand an institution’s development. This paper argues that institutionalisation is just as much a matter of environmental compliance and tolerance with the emerging institution as it is a matter of intra-organisational development. The paper reports a study of the transfer of regulatory authority of European aviation from the Joint Aviation Authority to the EU agency EASA.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
aviation safety institutionalization EU EASA JAA
Postens nummer:
112243
Posten skapad:
2010-02-15 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007