transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

El «relato real» de Javier Cercas: la realidad de la literatura

Författare och institution:
Sofía García Nespereira (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
Publicerad i:
Confluencia, 24 ( 1 ) s. 117-128
ISSN:
0888-6091
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
112225
Posten skapad:
2010-02-15 13:32
Posten ändrad:
2010-03-01 21:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007