transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in the black spiny tailed iguana Ctenosaura pectinata and their cross-utility in other Ctenosaura

Författare och institution:
E Zarza (-); Ricardo. T. Pereyra (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); V Reynoso (-); Brent Emerson (-)
Publicerad i:
Molecular Ecology Resources, 9 s. 117-9
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
Postens nummer:
112220
Posten skapad:
2010-02-15 13:23
Posten ändrad:
2010-02-15 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007