transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PROTECT – Marine protected areas as a tool for ecosystem conservation and fisheries management. Project synthesis.

Report no 21 from the PROTECT project

Författare och institution:
Thomas Kirk Sørensen (-); Per G. Nilsson (Institutionen för marin ekologi); Anita Tullrot (Institutionen för marin ekologi)
Antal sidor:
111
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Natur- och landskapsvård
Nyckelord:
Skyddade områden, spridning, fiske, ekonomi, natura 2000
Postens nummer:
112207
Posten skapad:
2010-02-15 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007