transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A practical guide on Blue Corridors.

BALANCE report no 18

Författare och institution:
George Martin (-); Per G. Nilsson (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
Skyddade områden, spridning, connectivity
Postens nummer:
112197
Posten skapad:
2010-02-15 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007