transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Completeness Proof for Geometrical Logic

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU))
Publicerad i:
Logic, Methodology and Philosophy of Sciences. Preceedings of the Twelfth International Congress. Hajek, Valdes-Villuaneva, Westerstahl, editors, s. 79-90
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Matematisk logik
Postens nummer:
11218
Posten skapad:
2007-01-18 11:11
Posten ändrad:
2009-01-19 20:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007