transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gestures in interaction

Författare och institution:
Anna Klerfelt (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Bidrag presenterat vid EECERA Prague, Czech Republic, 29th August – 1st September, 2007.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Nyckelord:
Gestures, story-making, computer
Postens nummer:
112123
Posten skapad:
2010-02-12 20:50
Posten ändrad:
2010-03-24 17:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007