transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Early outcome assessment following heart arrest is currently impossible. Clinical parameters are easy to use but afflicted with uncertainty]

Tidig prognosbedömning efter hjäirtstopp är i dagsläget omöjlig. Kliniska parametrar är lätta att använda men behäftade med osäkerhet.

Författare och institution:
Jan-Erik Starmark (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Läkartidningen, 102 ( 45 ) s. 3306-10
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A critical review of a meta-analysis published in JAMA of early clinical neurological signs to detect "good" or "bad" outcome after cardiac arrest is presented. The review focuses on weaknesses of Glasgow Coma Scale, the Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance Categories (CPC) and on individual differences in factors after arrest for study inclusion. It is suggested that the clinical assessments should be complemented with the assessment of neurochemical markers for brain damage.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Biological Markers, blood, cerebrospinal fluid, Brain Damage, Chronic, diagnosis, etiology, Coma, diagnosis, etiology, Glasgow Coma Scale, Glasgow Outcome Scale, Heart Arrest, complications, diagnosis, mortality, Humans, Neurologic Examination, Outcome Assessment (Health Care), Prognosis, Recovery of Function, Sensitivity and Specificity
Postens nummer:
112064
Posten skapad:
2010-02-12 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007