transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incorporation and financial modernization

Författare och institution:
Oskar Broberg (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
The Swedish Financial Revolution. Editor: Anders Ögren, s. 128-144
ISBN:
978-0-230-23404-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave MacMillan Publishers
Förlagsort:
Nwe York
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Finansiell historia, Aktiebolag
Postens nummer:
112051
Posten skapad:
2010-02-12 13:51
Posten ändrad:
2010-04-14 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007