transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nye udfordringer for gamle medier : Skandinavisk public service i det 21. århundrede

New challenges for old media : Scandinavian public service in the twenty-second century

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
ISBN:
978-91-89471-86-3
Antal sidor:
153
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nordicom, University of Gothenburg
Publiceringsår:
2009
Språk:
danska
Sammanfattning (abstract):
Begrebet public service blev lanceret som fællesbetegnelse for organisering af almene goder, f.eks. vandforsyning, kloakvæsen og andre tjenester, der stilles til rådighed for alle borgere. For radiofoniens vedkommende legitimerede knaphed på sendefrekvenser i sin tid virksomheden som et licensfinansieret monopol. Siden er der sket en massiv udvidelse af de offentlige tjenester, der nu formidles på flere platforme. De grundlæggende spilleregler er i mellemtiden blevet ændret radikalt. Det er ikke længere mangel på sendefrekvenser, men tværtimod det fragmenterede udbud af multimedialt indhold, der skaber nye muligheder og problemer. Ikke kun teknologisk, men også ledelsesmæssigt. Bogen anskuer disse udfordringer fra et inter-skandinavisk udgangspunkt. Metodisk er det afgørende nye, at der anlægges et medieøkologisk niche-perspektiv. Derved forsøger forskerne at undgå en normativ for eller imod diskussion. I stedet sættes fokus på den innovative og markedskorrigerende betydning af public service på relativt små mediemarkeder som det danske, norske og svenske.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
public service, medieekologi, Danmark, Sverige, Norge, market
Ytterligare information:
Redaktör för bokserien: Ulla Carlsson. Redaktörer för antologin: Anker Brink Lund, Lars Nord och Johann Roppen. Innehållet är skrivet på danska, svenska och norska.
Postens nummer:
112038
Posten skapad:
2010-02-12 13:03
Posten ändrad:
2010-08-24 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007