transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How do cancer stem cells maintain unlimited lifespan?

Författare och institution:
Tomas Simonsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 24 s. S71
ISSN:
1107-3756
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik ->
Annan industriell bioteknik ->
Strukturbiokemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Nyckelord:
telomer, ips cell, stamcell
Postens nummer:
111976
Posten skapad:
2010-02-11 21:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007