transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards unified analysis of EEG and fMRI: A Comparison of Classifiers for Single-trial Pattern Recognition

Författare och institution:
Simon Bergstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Timo Niiniskorpi (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Malin Björnsdotter Åberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Johan Wessberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Proceedings of the 2nd International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Porto, Portugal, s. 273-8
ISBN:
978-989-8111-65-4
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
111964
Posten skapad:
2010-02-11 20:37
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007