transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Machine learning for functional brain mapping

Författare och institution:
Malin Björnsdotter Åberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Machine Learning,
ISBN:
978-953-7619-X-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
InTechWeb
Förlagsort:
Vienna
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
111961
Posten skapad:
2010-02-11 20:24
Posten ändrad:
2010-02-26 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007