transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"That is sin, don't you know?"-religious discourses in a Swedish school-setting

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Ringen, Bjørg-Karin & Kjørven, Ole Kolbjørn (eds.), Gagné, Antoinette (hon.ed.) Teacher Diversity in Diverse Schools- Challenges and Opportunities for Teacher Education, s. 327-344
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Postens nummer:
111959
Posten skapad:
2010-02-11 20:16
Posten ändrad:
2011-10-30 19:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007