transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om ordnandet av global kunskap - Linné och hans apostlar

Författare och institution:
Kenneth Nyberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Leos Müller, Göran Rydén och Holger Weiss (red.), Global historia från periferin. Norden 1600-1850, s. 209-230
ISBN:
978-91-44-05709-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Carl von Linnés ”apostlar” var en grupp studenter som mellan 1746 och 1799 bereste stora delar av världen på jakt efter växter och andra naturalier. Historien om dessa unga män visar hur Sverige vid denna tid alltmer blev en del av det internationella vetenskapssamhälle som höll på att ta form. Kapitlet presenterar apostlarna och deras resor, den linneanska botaniken, det vetenskapliga resandets utveckling under 1700-talet och relationen mellan vetenskap och kolonialism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Linné, apostlar, botanik, kolonialism, vetenskapligt resande
Postens nummer:
111911
Posten skapad:
2010-02-11 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007