transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EFFECTS OF XENOBIOTICS ON PXR-CYP3A SIGNALING IN RAINBOW TROUT

Författare och institution:
Britt Wassmur (Zoologiska institutionen); Johanna Gräns (Zoologiska institutionen); Malin C. Celander (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
15th International Symposium on Pollutant Responses in Marin Organisms Abstract Book, Bordeaux 17-20 May, s. 453,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Toxikologi
Postens nummer:
111890
Posten skapad:
2010-02-11 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007