transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thoracic epidural versus intravenous patient-controlled analgesia after cardiac surgery. A randomised controlled trial on length of hospital stay and patient-perceived quality of life.

Författare och institution:
Vigdis Hansdottir (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); J Philip (-); Monika Fagevik Olsén (Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi); C Eduards (-); Erik Houltz (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Sven-Erik Ricksten (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Anesthesiology , 104 ( 1 ) s. 142-51
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
111832
Posten skapad:
2010-02-10 15:22
Posten ändrad:
2010-12-03 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007