transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chest physical therapy in surgery. A theoretical model about who to treat

Författare och institution:
Monika Fagevik Olsén (Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi)
Publicerad i:
Breathe, ( 1 ) s. 308-14
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
111830
Posten skapad:
2010-02-10 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007