transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cirkelledarskapet. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare.

Författare och institution:
Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
ISBN:
91-88692-183
Antal sidor:
302
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Folkbildningsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
cirkelledare, folkbildning, studiecirklar
Postens nummer:
111797
Posten skapad:
2010-02-09 17:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007