transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk som diskurs

Författare och institution:
Per Binde (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Osäkerhetens horisonter: Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor, red.: Å. Boholm, S.O. Hansson, J. Persson & M. Petterson, s. 111-137
ISBN:
91-578-0414-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nya Doxa
Förlagsort:
Nora
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
risk, railways, infrastructure
Postens nummer:
111776
Posten skapad:
2010-02-09 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007