transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding aspects of environmental stigma: The case of Hallandsås

Författare och institution:
Annelie Sjölander Lindqvist (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Foresight and Precaution (Proceedings of ESREL 2000, SARS and SRA-Europe Annual Conference), eds.: Cottam, M.P.; Harvey, D.W.; Pape, R.P.; Tait, J., 2 s. 1053-1060
ISBN:
90-5809-142-2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Fysisk geografi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Geofysisk teknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
111768
Posten skapad:
2010-02-09 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007