transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

GeoGebra: Samspel mellan algebra, geometri, statistik och talteori

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nämnaren, 36 ( 4 ) s. 39-42
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
111742
Posten skapad:
2010-02-09 12:59
Posten ändrad:
2014-04-07 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007