transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Invandrade Muslimer i Göteborg II. Muslimer i Europa — En Allmän Översikt

Författare och institution:
Åke Sander (Institutionen för religionsvetenskap och teologi & Filosofiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
1) KIM-rapport / KIM - Centrum för studier av kulturkontakt och internationell migration, ISSN --; nr 9
2) Filosofiska meddelanden. Gröna serien, ISSN 0280-7548; nr 28
ISBN:
0280-7548
Antal sidor:
35
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1986
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Mingration, invandrare, muslimer, islam
Postens nummer:
111734
Posten skapad:
2010-02-09 11:56
Posten ändrad:
2010-02-09 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007