transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inkluderad i skriftspråksvärlden? Vuxna med läs- och skrivsvårigheter

Författare och institution:
Nadja Carlsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Skriftspråka eller skriftbråka? Att utvecklas till en läsande och skrivande människa (Red. B. Kullberg & C. Nielsen), s. 86-111
ISBN:
978-91-40-66353-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerups Utbildning AB
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Läs- och skrivsvårigheter
Postens nummer:
111726
Posten skapad:
2010-02-09 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007