transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livsvärldar på kollisionskurs i skolan

Författare och institution:
Nadja Carlsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Med livsvärlden som grund (Red. J. Bengtsson), s. 105-133
ISBN:
91-44-03797-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Läs- och skrivsvårigheter
Postens nummer:
111722
Posten skapad:
2010-02-09 10:46
Posten ändrad:
2010-02-09 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007