transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Markets or Institutions? The Swedish urban-rural wage gap, 1865-1945

Författare och institution:
Jan Bohlin (Ekonomisk-historiska institutionen); Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen); Svante Prado (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the 4th Sound Economic History Workshop, Copenhagen, November 20, 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
111720
Posten skapad:
2010-02-08 16:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007