transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om hjärnans kemi vid ADHD

Författare och institution:
Elias Eriksson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi)
Publicerad i:
ADHD/DAMP - en uppdatering, s. 47-56
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
ADHD
Postens nummer:
111693
Posten skapad:
2010-02-08 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007