transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebral pares, inkl allmänna synpunkter på habilitering

Cerebral pares

Författare och institution:
Eva Beckung (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi); Gunnar Grimby (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Monica von Heijne (-); Paul Uvebrant (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Rehabiliteringsmedicin teori och praktik, s. 264-275
ISBN:
13:978-91-44-04507-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Nyckelord:
rehabilitering
Postens nummer:
111678
Posten skapad:
2010-02-08 10:22
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007