transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skönlitteraturen i ljuset av det vidgade textbegreppet

Författare och institution:
Sonia Lagerwall (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, ( 4: 2009 ) s. 10-13
ISSN:
0346-2412
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Nyckelord:
Litteraturpedagogik, det vidgade textbegreppet, didaktisk forskning
Postens nummer:
111626
Posten skapad:
2010-02-05 15:22
Posten ändrad:
2016-01-16 18:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007