transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neurala förutsättningar för tal- och språkfunktion

Författare och institution:
Ulf Norrsell (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Logopediboken. Red. Hartelius L, Netterbladt U,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
111619
Posten skapad:
2010-02-05 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007