transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Question of priority

Författare och institution:
Ulf Norrsell (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri)
Publicerad i:
Journal of the History of the Neurosciences , ( 14 ) s. 309
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
111617
Posten skapad:
2010-02-05 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007