transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Informationsstrategier och yrkesidentiteter - en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen

Författare och institution:
Olof Sundin (Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap)
ISBN:
91-89416-06-6
Antal sidor:
281
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Ytterligare information:
Ingår som nr 25 i serien Skrifter från Valfrid
Postens nummer:
111594
Posten skapad:
2010-02-05 11:01
Posten ändrad:
2013-01-08 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007