transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scorer för utvärdering av ryggbesvär

Författare och institution:
Gunilla Limbäck Svensson (-); Gunilla Kjellby-Wendt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Svensk Idrottsmedicinsk Idrottsförening Tidskrift, ( 3 ) s. 14-16
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
111548
Posten skapad:
2010-02-04 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007