transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using live video for information sharing in emergency response work

Författare och institution:
Fredrik Bergstrand (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
International Journal of Emergency Management, 6 ( 3/4 ) s. 295-301
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper presents findings from a design-oriented study focusing on emergency response work. Traditionally, Information Technology (IT) for emergency response work has included en route navigation advice, resource management, hazard material databases, property information repositories and situation reporting using sketching functionality. Now, a new class of IT has become available, namely mobile live video capabilities. This paper presents initial findings from a study on how mobile live video capabilities can improve information sharing and situation awareness in emergency response work.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
Nyckelord:
emergency response, collaboration, live video broadcasting, design
Postens nummer:
111514
Posten skapad:
2010-02-03 22:18
Posten ändrad:
2010-06-02 18:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007