transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stress, exercise and consequences for memory function and affective disorders

Författare och institution:
Ingibjörg H Jonsdottir (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Neurology & Cognitive Neuroscience. Helix Review Series, ( 1 ) s. 2-6
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
111513
Posten skapad:
2010-02-03 17:23
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007