transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eva Strittmatter zum 80. Geburtstag. Ihre unveröffentlichten Gedichte in einem Band

[Eva Strittmatter: Wildbirnenbaum. Gedichte. Berlin: Aufbau, 2009]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
supplément Livres - Bücher. Tageblatt (Luxemburg), 16 (2010) ( Janvier - Février )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2010
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
111463
Posten skapad:
2010-02-03 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007