transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neuronal systems involved in modulating synaptic transmission from group II muscle afferents

Författare och institution:
Elzbieta Jankowska (Institutionen för fysiologi och farmakologi); John Riddell (-)
Publicerad i:
Presynaptic inhibition and neural control. Editors: Rudomin, P.,Romo, R. Mendell, L. Oxford University Press, s. 315-328.
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
111462
Posten skapad:
2010-02-03 12:53
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007