transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A positive feedback circuit involving muscle spindle secondaries and gamma motoneurons in the cat.

Författare och institution:
Elzbieta Jankowska (Institutionen för fysiologi och farmakologi); M H Gladden (-)
Publicerad i:
Progress in brain research, 123 s. 149-56
ISSN:
0079-6123
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Afferent Pathways, physiology, Animals, Cats, Feedback, Models, Neurological, Motor Neurons, physiology, Muscle, Skeletal, innervation, physiology, Spinal Cord, physiology
Postens nummer:
111452
Posten skapad:
2010-02-03 12:04
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007