transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nociceptive input to spinal interneurones in reflex pathways from group II muscle afferents in cats.

Författare och institution:
E D Schomburg (-); Elzbieta Jankowska (Institutionen för fysiologi och farmakologi); Katarina Wiklund Fernström (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
Neuroscience research, 38 ( 4 ) s. 447-50
ISSN:
0168-0102
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Effects of noxious stimulation of the skin by radiant heat were tested on responses of first order interneurones in reflex pathways from group II muscle afferents in mid-lumbar, lower-lumbar and sacral segments of the spinal cord. In mid- and lower-lumbar segments both background discharges and monosynaptically evoked responses of intermediate zone interneurones were facilitated. Those of mid-lumbar dorsal horn interneurones were also facilitated suggesting that both these interneuronal populations contribute to the facilitation of flexion reflexes by nociceptors. In contrast, the dominating effects of noxious heat on sacral dorsal horn group II interneurones were inhibitory. The effects evoked by selective activation of C fibres, after A-delta fibres had been blocked by TTX, were similar to those obtained before TTX application.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Action Potentials, physiology, Afferent Pathways, cytology, physiology, Animals, Cats, Hot Temperature, adverse effects, Interneurons, cytology, physiology, Muscle, Skeletal, innervation, physiology, Nerve Fibers, physiology, Nerve Fibers, Myelinated, drug effects, physiology, Neural Inhibition, physiology, Nociceptors, cytology, physiology, Pain, physiopathology, Reflex, physiology, Spinal Cord, cytology, physiology, Tetrodotoxin, pharmacology
Postens nummer:
111444
Posten skapad:
2010-02-03 11:18
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007