transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ambulanserna kommer snabbare fram med annan färg på bilarna.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Björn Strömberg (-)
Publicerad i:
Debattartikel i Borås Tidning den 2 februari 2010.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Ambulansfordon, färgsättning, skadeprevention, trafiksäkerhet, fluroscerande färg, nationell färgmarkering, synbarhet, trafikmiljöer, samspel
Postens nummer:
111402
Posten skapad:
2010-02-02 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007