transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Purchasing managers' need of information about environmental impact of food

Författare och institution:
Kerstin Bergström (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
International Federation for Home Economics' XXth Congress, Kyoto, Japan, August 2004
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
food system, environmental information, food service
Postens nummer:
111350
Posten skapad:
2010-02-02 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007