transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What papers do. An example of grammatical metonymy in academic writing

Författare och institution:
Mall Stålhammar (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Bowen, Rhonwen, Mats Mobärg & Sölve Ohlander (eds.). Corpora and Discourse – and Stuff. Papers in Honour of Karin Aijmer. Gothenburg Studies in English 96. Acta Universitatis Gothoburgensis. , s. 277-285
ISSN:
0072-503X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The study investigates combinations of the inanimate subject "the paper" with different verbs, in contemporary scientific texts. The British National Corpus and Google Scholar are used as sources.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
grammatical metonymy, inanimate subject with active verbs, lexical priming, language inference
Postens nummer:
111338
Posten skapad:
2010-02-02 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007