transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kataphorische Beziehungen um den Doppelpunkt

Författare och institution:
Christiane Pankow (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Sprachgermanistik in Skandinavien. Akten des 5.Nordischen Germanistentreffens. 1.-6.Juni 1999 in Reykjavík, Island, s. 37-48
ISBN:
9979-54-493-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Textsemantik, Grammatik
Postens nummer:
111280
Posten skapad:
2010-01-31 22:53
Posten ändrad:
2010-02-01 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007