transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gränsöverskridande möten mellan forskare och praktiker

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Nya Synvärlden, ( 2 ) s. 21
ISSN:
1401-4742
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
synnedsättning, specialpedagogik
Postens nummer:
111243
Posten skapad:
2010-01-29 19:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007