transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exercise in children and adolescents with diabetes

Författare och institution:
K. Robertson (-); Peter Adolfsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); M. C. Riddell (-); G. Scheiner (-); R. Hanås (-)
Publicerad i:
Pediatr Diabetes, 9 ( 1 ) s. 65-77
ISSN:
1399-543X (Print) 1399-543X (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adolescent, Blood Glucose/metabolism, Child, Diabetes Mellitus/blood/physiopathology/*rehabilitation, *Exercise, Humans
Postens nummer:
111208
Posten skapad:
2010-01-29 13:55
Posten ändrad:
2011-05-11 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007