transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Time and the Other/s', Scientism, and Gender-Statements: Discourses on Religion in a Swedish 'Multicultural' School

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Roos, Lena & Berglund, Jenny (Eds.) Your Heritage and Mine. Teaching in a Multi-Religious Classroom. , Studies on Inter-Religious Relations ( 43 ) s. 94-106
ISSN:
1650-8718
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
111152
Posten skapad:
2010-01-28 20:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007