transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Canada: a multicultural mosaic.

Författare och institution:
Lilian Nygren-Junkin (Institutionen för svenska språket & Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Language Testing, Migration and Citizenship. Cross-national perspectives on integration regimes. (Eds. Extra, G., Spotti, M. & van Avermaet, P.), s. 211-223
ISBN:
978-1-8470-6345-8 (Hardback)
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Continuum International Publishing Group
Förlagsort:
London, UK
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Early colonization laid the foundations for today's officially bilingual Canada while more recent immigration from all over the world has created a multicultural and multilingual urban society. To get Canadian citizenship, applicants must show knowledge about Canadian history, geography and political system by taking a test given in English or French.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
migration, kolonisation, franska, engelska, tvåspråkighet, mångkulturalitet, medborgarskapstest
Postens nummer:
111148
Posten skapad:
2010-01-28 17:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007