transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Latin rules in English phonology?

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Linguistic Inquiry, 5 ( 2 ) s. 320-322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1974
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This brief note questions the validity of a proposal in a previous issue of the journal to use rules primarily formulated for Latin when describing certain phenomena of word-formation in loanwords from Latin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Nyckelord:
word-formation, loanword
Postens nummer:
111115
Posten skapad:
2010-01-28 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007